Други сайтовеПартньори

Нашата целЗащита на равнопоставеното използване на работните езици в дейността на международните организации.

Определянето на различни официални и работни езици в международните организации не е случайно. Езиковото и културно многообразие, както и многообразието на идеи и виждания е необходимо за правилното функциониране на международните организации и за поддържането на баланс между влиянието на народите, на които тези организации са призвани да служат. Поради тази причина ние се ангажираме да защитаваме това многообразие чрез действия, които да докажат значението и гарантират прилагането му в бъдеще.

Поощряване и активно участие в реформирането на международните организации.

Голям брой международни организации са създадени след Втората световна война, което оказва влияние върху структурата и начина им на управление. Светът обаче много се промени оттогава. Важно е мястото им да бъде преосмислено в хармония с новия световен ред. Поради тази причина ние се ангажираме да работим за модернизиране на международните организации като отделим важно място на гражданското общество в дейността ни.

Подготовка на бъдещите служители в международни организации

Днешните гимназисти и студенти са бъдещите служители в международни организации. От голямо значение е да ги приобщим към начина, по който се реализират международните отношения и да ги подтикнем да участват активно в тях. Поради тази причина ние се ангажираме да развиваме проекти в тази насока.


Акцент


Вие пишете, AFFOImonde ви публикува
Те ни подкрепят…