Други сайтовеПартньори

AFFOIКакво представлява AFFOI?

AFFOI е организация, която обединява служители в международни институции, идващи от франкофонски страни, но и такива, които желаят да се присъединят към мисията ѝ. Тя се стреми да защитава езиковото и културно многообразие, както и многообразието на идеи и виждания в работата на международните организации и да дава гласност на членове от по-слабо представени страни.

Защо е създадена AFFOI?

Съхраняването на нужния баланс между нациите (и между народите, които те представляват) в работата на многонационални институции зависи от запазването на различните професионални модели и поощряването на разнообразни езикови практики. В същото време се наблюдава тенденция към използването на опростена форма на английски език като единствено изразно средство и все по-голямо налагане в ежедневната професионална дейност на модели и практики, свързани с този език. AFFOI е създадена в отговор и като противовес на тази реалност.

Какви са целите на AFFOI?

- Защита на езиковото и културно многообразие, както и многообразието на идеи и виждания в рамките на международни организации. - Изграждане на глобално разбиране за тяхното значение. - Подкрепа в полза на различните международни организации за по-активна дискусия по тази тема. - Координиране на общи действия.

Кой може да стане член на AFFOI?

Всяко лице, което работи (или е работило) в международна организация и подкрепя нашите цели.

Как се става член на AFFOI?

Членството в AFFOI е безплатно. Достатъчно е да попълните електронния формуляр, след което ще получите цялата необходима информация за вашето участие в дейността на организацията.

По какъв начин се финансира дейността на AFFOI?

Според устава на AFFOI, дейността се финансира с:
- дарения,
- субсидии.


Акцент


Вие пишете, AFFOImonde ви публикува
Те ни подкрепят…